فناوری سازه

عرش دامون

رد کردن این صفحه

تنظیمات پوستهStyle switcher

رنگ

تصویر زمینه

 • برج مارینا برج مارینا

  برج مارینا

  متراژ 22500 متر در 22 سقف

 • تجاري قو الماس(عظيم زاده) سلمانشهر تجاري قو الماس(عظيم زاده) سلمانشهر

  تجاري قو الماس(عظيم زاده) سلمانشهر

  متراژ 13000 متر

 • هتل امپراتور هتل امپراتور

  هتل امپراتور

  متـراژ تقریبــــی 9000 متــر در 12 سقف

 • برج مسکوني ايليا برج مسکوني ايليا

  برج مسکوني ايليا

  به متراژ تقريبي 9000 متر در 10 سقف

 • بازار مبل ديار بازار مبل ديار

  بازار مبل ديار

  به متراژ تقريبي 10000 متر

 • مجتمع تجاري ياقوت مصلي مجتمع تجاري ياقوت مصلي

  مجتمع تجاري ياقوت مصلي

  به متراژ تقريبي 58000 متر

 • برج حکيم نظامي برج حکيم نظامي

  برج حکيم نظامي

  به متراژ تقريبي 9000 متر در 17 سقف

 • پروژه مهان کيش پروژه مهان کيش

  پروژه مهان کيش

  به متراژ تقريبي 20000 متر

Next Frame Previous Frameمحصولات
 اخبار شرکت
پروژه ها
 • متراژ 22500 متر در 22 سقف

 • متراژ 13000 متر

 • متـراژ تقریبــــی 9000 متــر در 12 سقف

مقالات